Školní projekty

Kdopak by se čerta bál

7.12.2011     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Malé děti se obvykle třesou strachy před čertem v huňatém kožichu s řetězem a pytlem v ruce. Proto jsme děti v 1. -5. třídách na příchod čerta, ale i Mikuláše a anděla připravili. Děti si z domova přinesly plyšové čertíky, někteří i převleky a pustili jsme se do práce. Nejdříve jsme se seznámili s významem slova čert, popsali jak čert vypadá, jaké má vlastnosti. Vysvětlili jsme si známá přísloví a rčení o čertech, zahráli si čertovské hry, zazpívali čertovské písničky. Mladší žáci složili obrázková puzzle, namalovali si čerty a starší žáci vypracovali pracovní listy s čertovskou tématikou.V 10 hodin jsme přivítali známou trojici čertovskými básničkami a všichni slíbili, že budou slušní a čestní. Za pěknou práci, odvahu i statečnost byli všichni žáci odměněni sladkostmi. Rozzářené oči děti a nakonec i úsměvy na tváři ukázaly, že i den o čertech a s čerty může být zajímavý.

Nebyly nalezeny žádné obrázky