Školní projekty

Fotosoutěž – zima kolem nás

23.5.2016     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Výsledky fotosoutěže – Zima kolem nás. Do soutěže dali své fotografie žáci 9. ročníků z předmětu

Digitální technologie. Své fotografie zveřejnili na školním webu, kde proběhlo hlasování pomocí

hlasovacích lístků. Celkem bylo odevzdáno 168 hlasovacích lístků. Ze všech lístků nakonec byli

vylosování tři žáci, kteří společně s výherci obdrží malou cenu.

Výsledky:

1. místo Lukáš Zbranek, fotografie č. 11, 243b.

2. místo fotografie č. 8, 205b.

3. místo fotografie č. 5, 119b.

4. místo fotografie č. 3, 114b.

5. místo fotografie č. 1, 72b.

6. místo fotografie č. 4, 51b.

7. místo fotografie č. 2, 44b.

8. místo fotografie č. 9, 14b.

9. místo fotografie č. 10, 12b.

10. místo fotografie č. 7, 3b.

11. místo Adam Navrátil, fotografie č. 6, 1b.

Vylosováni žáci: Májek M. – 8.B, Bača F. – 6.B, Navrátil J. – 6.A