Školní projekty

Foto příběhy 2010/2011

1.9.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Mediální výchova – Projekt: Foto příběhy

Na naší základní škole, probíhá od loňského školního roku výuka povinně volitelného předmětu mediální výchova. Žáci osmého ročníku se v této výchově učí orientovat ve světě médií, pracovat s internetem, čelit nástrahám kyberšikany a také rozvíjí své tvůrčí schopnosti a dovednosti při tvorbě prezentací nebo fotografování. V průběhu výuky mediální výchovy pracovali žáci na projektu Foto příběhy, ve kterém museli využít i své literární schopnosti při tvorbě scénáře, rozvíjeli představivost při nákresu scén, procvičovali spolupráci a zdokonalovali své organizační dovednosti při volbě tématu, návrhu postupu i při fotografování a prezentačních dovednostech v závěrečném zpracování a kompletaci Foto příběhů. Společně se tak učili, pronikali do světa médií a také zažili plno legrace. Projekt Foto příběhy jsme letos realizovali podruhé. Žáci vytvořili příběh s názvem Zklamaná láska.

Tým pracoval ve složení:
Hlavní scénáristka: Anna Čepová
Pomocný scénárista a textař: Martin Tyráček
Prezentátor: Kristýna Gruberová
Fotograf: Martin Nevrlý, zást. Tadeáš Krajčovič
Herci:
Veronika – Alena Prucková
Michal – Josef Drietonský
Tereza – Anna Čepová
Verčina parta – Michal Fritscher, Tomáš Krejčí
Ostatní studenti – Miroslav Nešpor, Tadeáš Krajčovič

Výsledky práce žáků si můžete prohlédnout: Zklamaná láska