Školní projekty

Evropský týden jazyků na 1. stupni – ZŠ Mlýnská

2.10.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Evropský týden jazyků jsme uspořádali v rámci projektu Edison v týdnu od 19. do 23. září. Hlavním smyslem této akce bylo, aby si žáci uvědomili důležitost znalosti cizích jazyků a také existenci mnoha různých kultur a národností, které hovoří rozdílnými jazyky. Žáci 2. a 3. ročníku sledovali pohádku v anglickém jazyce a plnili úkoly v pracovních listech. Starší žáky navštívili zahraniční studenti. Pro čtvrťáky měli připraveny různé hry a soutěže, při kterých žáci museli reagovat na jednoduché anglické pokyny. Pro páťáky měli tito studenti nachystány prezentace o zemích, ve kterých žijí. Jednalo se o Jordánsko, Alžírsko, Itálie a Tunisko.

Eva Hrubá