Školní projekty

Evropský den jazyků na Masarykově

7.10.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

3. říjen 2014 byl pro nás dnem nevšedním. I letos jsme se připojili na naší škole k oslavám Evropského dne jazyků a rozhodli se věnovat náš projektový den jazykům nám nejbližším čili slovanským. Vytvořili jsme tři jazykové dílničky, ve kterých se postupně vystřídali žáci 3.A, 4.A a 5.A . V učebně 3.A vedla paní učitelka Irena Pobucká dílnu ruštiny, ve 4.A se paní učitelka Eva Hrubá věnovala slovenštině a v 5. A si paní učitelka Hana Wiesnerová připravila polštinu, slovinštinu a chorvatštinu.

Děti se seznámily se zeměmi a počty obyvatel, kteří používají některý z mnoha slovanských jazyků. Pracovaly s mapou, na které si ukázaly slovanské státy, vyhledaly a zapsaly názvy sousedních zemí, vybarvily si vlajky. Vyučující si připravili prezentace, při kterých děti obdivovaly krásy přírody, měst i zajímavosti těchto zemí. Porovnávaly shody i odlišnosti slov, skládaly různojazyčné číselné řady do 10, četly nejdelší slova i palindromy (slovní spojení, která se dají číst libovolným směrem), hádaly význam slov, která jsou stejná, ale mají jiný význam v různých jazycích.

Úspěšně si poradily s azbukou, čtením slovenské básničky či vyhledáním informací v polském časopise. Spolehlivě odhalily, kdy Ewa Farna změnila při zpěvu češtinu za polštinu i moment, kdy chorvatská skupina Karma přešla z angličtiny na svůj rodný jazyk. Moderní verze ruské Kaťuši inspirovala některá děvčata-mažoretky k originálnímu pochodu s hůlkou.

Zajímavá byla i výstavka předmětů a fotografií, které děti přinesly z domova.

H.Wiesnerová