Školní projekty

Evropský den jazyků

20.10.2020     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Cílem Evropského dne jazyků, který vyhlásila  Rada Evropy roku 2001, je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Slaví se každoročně 26.září.V rámci celoškolního projektu si žáci naší školy tento významný den také připomněli.

Mladší, žáci prvního stupně, se seznámili nejprve s Evropou jako světadílem, jehož součástí je v pomyslném „srdci“ také Česká republika. Prostřednictvím interaktivní tabule si ukázali významné evropské státy, složili si mapu Evropy  a  vybarvili vlajky významných států. Starší žáci, kteří již rozvíjejí znalosti v angličtině, přiřazovali překlady slov „Ahoj“  a „Dobrý den“ k vlajkám jednotlivých států a seznámili se s nejobtížnějšími a nejčastěji používanými jazyky na světě. Třídili slova nám blízkých slovanských jazyků – slovenštiny, polštiny, chorvatštiny, slovinštiny a bulharštiny a soutěžili v poznávání významných evropských staveb a vlajek ve skupinách. Na závěr poslouchali písně některých národů a zkoušeli určit jazyk.

Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

I.Pobucká, A.Tilcerová