Školní projekty

Evropský den jazyků

18.10.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

1. stupeň
Evropský den jazyků proběhl na 1. stupni v pátek 12. 10. Pro žáky všech ročníků byly připraveny pracovní listy. Úkoly děti plnily pomocí knih, map a informací vyhledaných na internetu.
Žáci 1. a 2. ročníku výtvarně zpracovali přečtenou pohádku. Seznámili se s jejím autorem a ilustrátorem.
Žáci 3. ročníku vyhledávali ve slovnících slova začínající jimi vybraným písmenem anglické abecedy. K těmto slovům kreslili obrázky.
Ve 4. ročníku se žáci rozdělili do skupin a tvořili plakáty na tato témata: květiny, zvířata, sporty, dopravní prostředky, ovoce, zelenina a potraviny.
V 5. třídě se žáci také rozdělili do skupin a založili cestovní kancelář. Každá kancelář pro své spolužáky uspořádala zájezd do jimi vybrané země. Na svém informačním letáku vyznačili na mapě trasu zájezdu, seznámili se se zvyklostmi, jídlem, pitím, měnou a jazykem, kterým se v dané zemi hovoří. Dále vyhledali zajímavosti a historické památky, které mohou účastníci zájezdu navštívit. Celý leták doplnili pěknými obrázky. Své informace vyhledávali v knihách a na internetu.
Mgr. Eva Hrubá

2. stupeň
V letošním roce jsme, stejně jako v předešlých letech, slavili na naší škole Evropský den jazyků. Tento svátek se slaví na základě prohlášení Rady Evropy z roku 2001, spadá na 26. 9. a jeho hlavní myšlenkou je snaha připomenout důležitost celoživotního vzdělávání v oblasti cizích jazyků.
My jsme se rozhodli z organizačních důvodů uspořádat Evropský týden jazyků, který u nás probíhal v hodinách cizích jazyků.
6. a 7. třídy využily hodin anglického jazyka (celkem 3 hodiny) k vytvoření projektu. Ten se skládal ze čtyř částí mapy Evropy. Každá skupina, která projekt vytvářela, si zvolila určité slovo nebo výraz a její členové pak vyhledávali na internetu jeho překlad do všech evropských jazyků a zapisovali ho do výkresu s předtištěnou slepou mapou.
8. a 9. třídy využily navíc hodin ruského a německého jazyka (celkem tak žáci věnovali evropským jazykům 5 hodin). V první hodině jim byla představena prezentace, díky které se žáci dozvěděli podrobnější informace o důležitosti oslav Dne evropských jazyků. Také shlédli vybraný snímek v anglickém jazyce s anglickými titulky, aby si sami ověřili, na kolik jsou schopni rozumět rodilým mluvčím v cizím jazyce, který se již poměrně dlouho učí. Což podle mého názoru dopadlo velice dobře: žáci postavám rozuměli poměrně dost a dokázali se získanými informacemi pracovat. V dalších dnech se věnovali samotnému zpracování projektu – vyhledávání vybraných slov v evropských jazycích.
Tímto bych chtěla poděkovat všem kolegyním, které se do projektu zapojily, a v neposlední řadě i žákům, protože díky jejich pečlivosti a snaze vznikly krásné výtvory, kterými se rádi pochlubíme během Dne otevřených dveří ještě letos na podzim. Už se těšíme!
Mgr. Adéla Klimešová