Školní projekty

Evropský den jazyků

12.10.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Ve středu dne 12. 10. 2011 jsme na naší škole uskutečnili projektový den zaměřený na cizí jazyky. Hlavním smyslem této akce bylo, aby si žáci uvědomili důležitost znalosti cizích jazyků a také existenci mnoha různých kultur a národností, které hovoří rozdílnými jazyky.
Žáci třetí třídy sledovali pohádku v anglickém jazyce. Čtvrté a páté třídy se rozdělily do malých skupin. Děti využily své výtvarné a jazykové dovednosti, aby vytvořily plakáty na tato témata: zvířata, květiny, sporty, dopravní prostředky a jídlo. Jednotlivé obrázky pojmenovaly v anglickém a německém jazyce. Žáci pátých tříd vytvářeli plakáty o Velké Británii. Všechny děti se zúčastnily poznávání světových měst a vyplňování pracovních listů.
Pro všechny žáky 2. stupně bylo nachystáno poznávání předmětů z různých zemí a pracovní listy zameřené na znalosti o těchto státech: Velká Británie, Německo, Rusko.
Pro žáky šestého a sedmého ročníku byla nachystána prezentace německých a ruských reálií, sledovali film v anglickém jazyce a někteří z nich kreslili plakáty s pozdravy v těchto jazycích: angličtina, němčina, ruština.
Starší žáci se zúčastnili poznávání světových měst a států, poslouchali písničky a určovali, odkud je znají. Vyráběli koláže, sledovali filmy v anglickém a německém jazyce a odpovídali na otázky týkající se těchto filmů: Alenka v říši divů, Pianista a Mr. Bean. Dále byly žákům prezentovány indoevropské jazyky.
Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách školy, ve třídách i v jazykových učebnách.

Autor: Eva Hrubá, Romana Feráková

Nebyly nalezeny žádné obrázky