Školní projekty

Ekologická akce „Tonda Obal“

19.3.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Dne 12. března navštívili ZŠ Mlýnská – na obou budovách školy – pracovníci společnosti EKO-KOM s programem „Tonda Obal na cestách“. Tématem bylo třídění a recyklace odpadů. Jde o akci, kterou financuje firma EKO-KOM a. s. a je určena žákům ZŠ.
Přednáška je vhodným doplněním enviromentální výchovy žáků. Jejím cílem je podpora odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.
V průběhu besedy lektor seznámil žáky 1. stupně se správným tříděním a následným využitím separovaného odpadu žákům a srozumitelnou formou odpovídal na otázky: „ Proč se třídí odpady? Co se třídí? A jak se odpady recyklují?“
Žáci si také prakticky vyzkoušeli, jak správně odpad třídit. Doufáme, že naše žáky projekt poučí a zároveň přesvědčí o tom, že je nutné odpad třídit a tím i chránit naši přírodu.

Fotografie z této akce naeznete ve FOTOGALERII.