Školní projekty

Děti slavily svůj svátek

5.6.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Děti z 1. stupně slavily ve čtvrtek 1. června na hřišti naší školy svůj svátek. Nejprve byla  za účasti starosty města Ing. Pavla Kuby a místostarostky Jany Kubíčkové slavnostně otevřena nová lezecká stěna. Zájemci budou moci využívat  tuto stěnu v rámci kurzů lezení, žáci školy pod dohledem zkušených instruktorů a široká veřejnost v odpoledních hodinách.

Potom již hřiště ožilo dětmi. Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci si pro ně připravila sportovně zábavný program, který se skládal z několika bloků – sport, outdoor, kreativčo. Děti plnily během dopoledne mnoho aktivit – např. skákaly do písku, běhaly  štafetu dvojic, házely do koše, podbíhaly a přeskakovaly lano, trénovaly vzájemnou spolupráci v družstvech  i  důvěru  v kamaráda, malovaly na asfalt… . Všechny děti si svátek náramně užívaly a za své výkony byly odměněny nanukem. Na závěr následovalo společné foto před školou.