Školní projekty

Den Země na Mlýnské

23.5.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Tradiční školní projekt Den Země zaměřený na ochranu přírody a udržitelnost života na ní se uskutečnil ve středu 26. dubna 2023.

6. ročník byl zaměřen na odpadovou problematiku a třídění. Každoroční návštěva sběrného dvora opět ukázala žákům, jak třídit a dále zacházet s odpadem. Poděkování patří panu Vitoulovi, který se všem třem třídám pěkně věnoval. Informace o plastovém znečištění moří, o obrovské plastové skvrně v Pacifiku, děsivé záběry jejich důsledků na život v mořích i pobřežích vedly k zamyšlení nad důležitostí třídění a další recyklací nejen plastového odpadu. Další aktivity se věnovaly významu hmyzu pro člověka a zejména přínos včely medonosné. Žáci se dozvěděli o trendech v podobě jedlých zástupců hmyzu, zjistili, že i oni už nejeden druh jistě snědli minimálně v podobě barviv v cukrovinkách a že hmyz patrně v našem jídelníčku do budoucna bude mít zelenou. Zatím ale ochutnali alespoň med od našeho místního včelaře a vyhodnotili, že jim chutná stejně dobře tekutý i pastovaný.

7. ročník měl program zaměřen na živočichy, jejich přirozená prostředí a útočiště především v naší nejbližší Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Pan Josef Procházka opět přišel poreferovat o svých šupinatých mazlíčcích, o chovu, jejich přirozeném chování a zajímavostech. Dovolil žákům si hady osahat, vyfotit se a mnohým pomohl se zbavit předsudků a zbytečných fóbií. Následovala vzdělávací procházka ptačí stezkou v Městských sadech, při které žáci řešili úkoly únikové hry.

Záchrana mořských želv v Indonésii byla novinkou a hlavní náplní projektového dne v 8. ročníku. Přednášku o projektu věnující se záchraně mořských želv nám představila paní Gabriela Kleinová, vyprávěla žákům o své návštěvě Indonésie, představila vlastní fotografie a autentické zážitky, především problematiku palmového oleje, ekologického nechování občanů a celkové podmínky k životu. Autorka projektu Hana Svobodová vede projekt v Indonésii, kde aktivně chrání ohrožené želvy, především jejich líheň – podpořit finančně můžeme i my všichni na transparentní účet, kam můžete zasílat dary, případně donést fyzicky do kabinetu přírodopisu do konce května.

Den byl celkově zaměřen na ekologický dopad těžby palmového oleje a kácení tropických deštných pralesů, či banánového průmyslu. Vyslechli si také aktuální situaci mořského rybolovu a ohrožených druhů ryb. Novou spolupráci jsme navázali s Čističkou odpadních vod Mohelnice, kde nás zaměstnanci provedli procesem čištění a vysvětlili celkový provoz mohelnické pobočky.

Poslední ročník zažil témata věnující se obnovitelným zdrojům energie. Žáci si spočítali ekologickou stopu domácnosti, zjistili, že mnoha rodinám, vzhledem k jejich způsobu života, jedna planeta rozhodně nestačí. Dotkli se tématu konce ropy a nutnosti hledat nové způsoby získávání energií. Nechyběl ani úklid kolem školy, nejen odpadový, ale i zahradnický 🙂 Během dne žáci navštívili Střední průmyslovou školu v Mohelnici, aby se seznámili s energetickými zdroji budovy. Zamýšleli se také nad problémem světelného smogu a jeho důsledky na noční život organismů.

K doplňkovým aktivitám patřilo praktické poznávání organismů, především hmyzu, ryb a jarní květeny. Žáci 9.C se ujali výroby kontejneru na vybité baterie ve tvaru robota, který nově zdobí vestibul školy.

Poděkování patří všem hostům a provázejícím na exkurzích: sběrnému dvoru, zaměstnancům čističky odpadních vod, SPŠE, paní Kleinové, panu Procházkovi a především těm žákům, kteří se aktivně zapojili do aktivit a náš Den Země si náležitě užili.

Jana Skubýová a Tereza Strupková