Školní projekty

Den Země

9.5.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V úterý 24. dubna se na obou budovách naší školy uskutečnila tradiční oslava Dne Země. Letošní oslava byla zaměřena na prohloubení poznatků o ochraně přírody a životního prostředí. Na jednotlivých stanovištích si žáci prohloubili a ověřili vědomosti o funkcích lesa a potřeby jeho ochrany, chráněných rostlinách a živočiších. Oblíbená byla také beseda věnovaná plazům, na jejímž závěru měli možnost si odvážlivci vzít některé hady do ruky.

Stále aktuální je problematika odpadů. Žáci si vyzkoušeli jak s nimi mohou nejlépe nakládat a co nejméně tak zatěžovat životní prostředí. Soutěž tříd ve sběru starého papíru se již stal tradicí. Letos se nám opět podařilo naplnit velký kontejner firmy Ecopak – nasbírali jsme 9516  kg. Nejvíce se o to zasloužili žáci ze 1.B, 5.B, 4.B a 6.A. Velmi přínosná byla návštěva sběrného dvora, kde se velmi poutavou formou seznámili s možnostmi ukládání různých druhů odpadu – včetně toho nebezpečného. Na závěr se žáci zapojili do úklidu prostranství kolem školy, pomáhali na školním pozemku a školním hřišti.

Oslavy Dne Země na ZŠ Mlýnská i v letošním roce splnily svůj účel. Žáci si uvědomili, že také oni mohou sami přispět ke zlepšení životního prostředí.