Školní projekty

Den Země 2019

30.4.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Projekt Základní školy Mlýnská se uskutečnil ve středu 24. 4. ku příležitosti mezinárodního Dne Země, kterým je 22. duben. Učitelé připravili pro žáky několik aktivit souvisejících s přírodou a ekologií. Žáci prvního stupně postavili Hmyzí hotel, který pro nás předchystal spolek Sturm, dále se uskutečnila beseda s myslivcem, který z Postřelmova přivezl nejen pomůcky k myslivosti, ale i preparáty lesních zvířat. Program druhého stupně byl orientován podle tematických plánů jednotlivých ročníků, např: význam hmyzu, útočiště zvířat, lesní společenstva, přednáška s ukázkou živých plazů, CHKO Litovelské pomoraví, dále globální problémy tohoto tisíciletí odpady a plasty v oceánech, vyjedená moře, kácení tropických deštných lesů a pěstování monokulturních plodin. Nechyběly ani otázky obnovitelných zdrojů energie, využití informačních technologií k úkolům o ropě. Žáci 8. ročníků si prohlédli solární panely umístěné na střeše mohelnické průmyslovky. S projektem souvisí i jarní úklid okolo školy, 6. ročník navštívil i nově otevřený sběrný dvůr v Mohelnici.
Velké poděkování za uskutečnění projektu patří členům spolku Sturm, především panu Hrachovinovi za konstrukci stavby Hmyzího hotelu, panu Nimmtichtrovi za besedu o myslivosti, pracovníkům sběrného dvora Mohelnice, hadaři panu Procházkovi a jeho šupinatým mazlíčkům a panu řediteli Miloši Pallovi za exkurzi na Střední průmyslové škole v Mohelnici. Poděkování patří i učitelům za realizaci a největší dík za koordinaci projektu paní učitelce Janě Skubýové.
Mgr. Tereza Strupková