Školní projekty

Den Země 2017

8.5.2017     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

26. dubna 2017 proběhl na naší škole tradiční Den Země. Opět jsme se zamýšleli nad ekologickými problémy, které díky neuvážené činnosti člověka na planetě jsou.
Šesté ročníky se věnovaly odpadům. Žáci si připomněli pravidla jejich třídění, zapřemýšleli o délce jejich rozkladu v přírodě, zhlédli film o obrovských plastových skvrnách v oceánech a jejich působení na mořskou faunu.
Sedmáci se věnovali ekosystému lesa a zašli se podívat do městské knihovny na velkou výstavu šišek sběratele pana Kvíčaly. Jako každý rok mezi ně přišel pan Procházka pobesedovat o hadech a přinesl několik živých exemplářů. Někteří z nich tak překonali své hadí fobie a dokázali hada pohladit a vyfotit se sním.
Osmé ročníky se zaměřili na ekosystém moře a deštného pralesa z hlediska jejich devastace člověkem. Aktivity – vyjedená moře a zkáza kvůli palmovému oleji – ukázaly, jak člověk ničí život na planetě. Vodní stopa některým otevřela oči, jak moc plýtváme s životadárnou tekutinou.
Deváté ročníky se zamýšlely nad světelným smogem, kterým člověk zamořuje noční oblohu. Snažily se najít pro a proti geneticky modifikovaným potravinám a spolu s odborníky hledaly řešení situace, která nastane, až dojde ropa, jejíž světové zásoby se odhadují jen na 40 let.
Zástupci tříd pak zpracovávali z plastového odpadu sochu, která bude vystavena 13. a 14. května na závodech v Mondioringu v autokempu Morava v Mohelnici. Spolu s dalšími výtvory jiných škol bude zařazena do soutěže o nejoriginálnější sochu z odpadového materiálu. Nám se podařil vytvořit symbol naší školy – mlýnek.
Vyhlašujeme tradiční soutěž tříd ve sběru papíru. Letos bude kontejner přistaven 24. května, takže začněte shromažďovat novinový papír, reklamní letáky, časopisy a týden předem noste papír do školy. Nebude se vybírat lepenka. Vloni jsme vybrali bezmála 16 tun papíru, podaří se nám letos tento rekord překonat? Děkujeme všem za zdárný průběh Dne Země a přejeme Vám hodně úspěchů v dalších akcích školy.
Mgr. Jana Skubýová, Mgr. Helena Pallová