Školní projekty

Den s dopravní výchovou

13.11.2019     Milan Horký     zpět do sekce Školní projekty

Cílem programu je doplnit systematickou dopravní výchovu, která na škole již probíhá. Dny s dopravou jsou určeny pro mateřské a základní školy. Jedná se o dopolední 4 hodinový program, kdy na vybranou školu dojede z Liberce Markétin tým, který s žáky procvičí a natrénuje to nejdůležitější z bezpečného chování na silnici. Mimo jiné se žáci seznamují s těmito tématy: zádržné systémy, bezpečnost pasažéra ve vozidle, viditelnost a bezpečné chování na pozemních komunikacích, bezpečná jízda na kole a správná vybavenost bicyklu a konečně rovněž nezbytná první pomoc s praktickou ukázkou masáže srdce na figuríně.
Touto cestou se chce projekt Markétina dopravní výchova podílet na snižování nehodovosti a především velkém množství zranění (i smrtelných) na silnici. Každý den jsme všichni účastníkem silničního provozu a to v různé roli: jako chodec, cyklista, řidič motorového vozidla atd. Známe všichni pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Víme, jak se správně chovat? To jsou dvě základní otázky, které cíleně působí na vzdělávání žáků v oblasti silničního provozu, jakožto budoucí řidiče motorových vozidel.
Na Mlýnské proběhl tento bezpečnostní projekt v pátek 8. listopadu a zúčastnily se ho tyto třídy: 2. A, 2. B, 3. A a 3. B, které se postupně vystřídaly u každého lektora. Všechny děti byly velmi aktivní, čerpaly z již nabytých vědomostí a následně tyto znalosti obohatily o další. Součástí projektu byly také soutěže o ceny, které získaly ty nejúspěšnější děti. Na závěr dostal každý žák kartičku s osvědčením o úspěšném absolvování kurzu a hlavně komiksový časopis se superhrdinou Nehoďáčkem, který bydlí ve fiktivním městě Střeštěnově, obci, kde často dochází k neobvyklým nehodám a problémům v dopravě. Celá akce byla určitě přínosná a dětem se velmi líbila, což bylo viditelné na jejich aktivitě a počínání.