Školní projekty

Den pro volbu povolání na budově Masarykova

10.5.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Den pro volbu povolání patří k tradičním projektům naší školy. Přesto, že naši žáci mají na volbu budoucího povolání čas, určitě alespoň někteří z nich sní o své budoucí profesi. V letošním roce se žáci měli možnost blíže se seznámit s profesí kadeřnice a psovoda celní zprávy.

Naše poděkování patří paní Marii Šmídové, která dětem působivým vyprávěním předala zkušenosti  ze své dlouhodobé kadeřnické praxe. Děti si hravou formou zopakovaly zásady slušného chování a etikety a paní Šmídová ochotně odpovídala na vše, co děti zajímalo.

Po té nás na školním hřišti čekala ukázka práce psovodů celní zprávy. Dětem se představili 4 cviční psi se svými psovody. S obdivem jsme shlédli výcvik poslušnosti, vyhledávání bankovek, tabákových a návykových látek či zadržení podezřelé osoby. Zde patří velké díky panu Jiřímu Zatloukalovi, který pro nás celý program velmi profesionálně zorganizoval. Děti si mimo zážitků odnášely také upomínkové předměty a materiály.

Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné atmosféře a věříme, že mnohé žáky nasměrovalo k volbě budoucího povolání.

Mgr. Jana Nosková