Školní projekty

Den pro volbu povolání – budova na ul. Masarykova

21.4.2016     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Celoškolního projekt Den pro volbu povolání, který proběhl 15.4. 2016 na naší škole, byl zaměřen na přiblížení různých druhů povolání, profesí, ale i druhů řemesel, která se již stala minulostí.

V každé třídě bylo tématu věnováno spousta času s ohledem na věk i zájmy dětí. Nejmladší, prvňáčci, se seznamovali s nejznámějšími druhy povolání prostřednictvím pracovních listů, kde přiřazovali, vybarvovali a lepili obrázky a názvy, které spolu souvisí. Nejstarší se naopak věnovali řemeslům a jejich názvům, která již v naší moderní době neexistují. Druháci a třeťáci přijali pozvání jednotky mohelnických hasičů a navštívili jejich vozový park, kde si prohlédli nejen vybavení aut, ale i spoustu pomůcek a nástrojů, které ke své práci hasiči potřebují.
Nejzajímavější částí projektu byla ale samotná návštěva několika rodičů našich žáků ve škole, kteří přijali naše pozvání, aby nás seznámili se svým povoláním, povyprávěli o zkušenostech i zajímavostech své profese.

A tak jsme přivítali pana Koláře, konstruktéra firmy Hella autotechnik, který výstižně dětem popsal výrobu reflektoru od počátečního stádia na počítači až po finální výrobek. Svoje povídání doplnil praktickou ukázkou jednotlivých částí světlometu.

Paní Vaňková, pracovnice provozu obchodní společnosti Tesco, povyprávěla o chodu supermarketu a zajištění jeho provozu k potřebám zákazníků.

Další host, paní Hamplová, původem zdravotní sestra, oživila projektový den vyprávěním o léčebných postupech tradiční čínské medicíny, které doplnila názornými ukázkami baňkování a masážemi krční páteře. Nejvíce děti zajímaly její pracovní pomůcky a nástroje sloužící k akupunktuře i alternativnímu řešení zdravotních potíží. V závěru svého vyprávění poukázala na nutnost dodržování zdravého životního stylu vedoucího od vyvážené pestré stravy doplněné dostatkem pohybu k udržení dobré kondice, vitality a zdraví.

Posledním milým hostem byl pan Koudelka, vedoucí Javoříčských jeskyní, který povyprávěl o vzniku jeskyní a jejich objevení. Prostřednictvím fotogalerie nám představil nejzajímavější prostory jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou. V druhé části besedy představil dětem obyvatele jeskyní – netopýry, jejich způsob života, stavbu těla, vnímání okolí pomocí echolokace a povyprávěl o zajímavostech z jejich každoročního odchytu a sčítání. Výbornou asistentkou mu byla dcera Stázka, která si připravila pro spolužáky vědomostní kvíz o ceny – suvenýry Javoříčských jeskyní a dvě pohybové hry zaměřené na vnímání okolí pomocí zvuku a překážkovou dráhu jako imitaci úzkých jeskynních prostor.
Závěr besedy byl věnován otázkám, na které náš host ochotně odpovídal a povyprávěl i o své cestě k nynější práci.

Den pro volbu povolání splnil svůj účel. Žákům oživil netradičně výuku a nasměroval je k tomu, aby i oni sami občas zapřemýšleli, čím by chtěli být.

I.Pobucká