Školní projekty

Den pro volbu povolání – budova na ul. Mlýnská

21.4.2016     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V pátek 15. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den, který jsme nazvali Den pro volbu povolání. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá třída pracovala dle vlastního harmonogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly dané věkové kategorii. Děti na prvním 1. stupni navštívily různé provozovny a pracoviště ve městě – kadeřnický salon, MÚ Mohelnice, poštu, hasičskou stanici. Žáci 8. a 9. tříd zase měli možnost navštívit a prohlédnout si dva největší podniky v Mohelnici: Hellu a Siemens. Tyto podniky přijaly naše pozvání k účasti na akci, uspořádaly pro žáky besedu a umožnily prohlídku svých provozů.

Velmi nás potěšilo, že se do této akce zapojila také celá řada rodičů a příbuzných žáků, kteří přišli do školy besedovat s dětmi o svém povolání. Besedy žáky velmi zaujaly, protože přinesly mnoho zajímavých informací z nejrůznějších oblastí pracovního procesu. Své zkušenosti přišlo předat žákům i několik bývalých absolventů naší školy. Výběr povolání byl pestrý – záchranář, speleolog, hasič, kadeřnice, zdravotní sestra, voják, obchodní zástupce, bezpečnostní technik, policista, zvěrolékař, normovač, programátor, cvičitel koní a spousta dalších.

Žáci 6. a 7. třídy byli zapojeni do interaktivního programu skupiny Rozvojka, zaměřeného na volbu povolání. Následně pak si mohli sami vyzkoušet své dovednosti ve výtvarných dílničkách, kadeřnické soutěži, či při práci na dílenských strojích ve školních dílnách.

Nedílnou součástí celé akce byla také výstava řemeslných prací jako je šití patchworku – p. Šmídová, zdobení perníčků – p. Strupková nebo řezbářské umění – SOŠ Tovačov. Názorné ukázky povolání jako cukrářská výroba, ozdobné balení dárkového zboží, či pečovatelské práce žákům předvedli žákyně a pedagogové z OU a PŠ Vodní Mohelnice.
Všem hostům, kteří se na naší akci podíleli, touto cestou velmi děkujeme.
Mgr. J. Šmirgová