Školní projekty

Den pro volbu povolání

13.5.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V úterý 10.5.2022 proběhl na naší škole projektový den  s názvem „Den pro volbu povolání“, do kterého se zapojily třídy 1.  i  2. stupně.  Toto téma získává v posledních letech stále více na pozornosti a významu. Je  důležité, aby si děti postupně uvědomovaly své  zájmy, schopnosti, kvality, nadání a  poznávaly různé pracovní oblasti, z nichž si později budou vybírat obory, SŠ a potažmo i svá budoucí povolání . Cílem projektu „Den pro volbu povolání“ bylo zajímavou i hravou formou ukázat dětem různá povolání v praktické rovině. Proto jsme pozvali do školy zástupce jednotlivých řemesel – také z řad rodičů,  kteří poutavě  i s pomocí praktických a pro děti zajímavých ukázek prezentovali svá povolání. Kromě toho byla dětem umožněna návštěva firem jako je MEZ 14 Mohelnice, ONE 3D, Fenix a BILL s.r.o.PLASTY  nebo farmy p,Šnévajse v Libivé. Na venkovních stanovištím měli žáci možnost  zhlédnout  prezentace mohelnických hasičů a hasičské techniky, vězeňské služby Vazební věznice Olomouc  s psovodem, vojenských záchranářů z posádky v Hranicích a farmářské techniky – obřích traktorů z  akciové společnosti  – Úsovsko, a.s..

 Akce se dále zúčastnili:

p. Novák

p. Heitmar

p. Jedelský

p.Jedelská

p. Supík

p. Seifertová

p. Brixi

p. Kratochvílová

p. Hulmanová

p. Fotr

p. Wollna

p. Navrátil

p. Strupková

Spolek ručních řemesel Mohelnice, p. Jirásková

Všem našim hostům a zúčastněným firmám moc a moc děkujeme!

Jana Šmirgová