Školní projekty

Den pro volbu povolání

16.4.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V pátek 12. dubna se žáci naší školy zapojili do celoškolního projektu Den pro volbu povolání. Cílem projektu je dostat do povědomí dětí téma budoucí profese a ukázat jim cestu, jak jí dosáhnout. Všem žákům naší školy je formou besed s rodiči, s bývalými žáky školy, ukázkami z jednotlivých povolání a řemesel, exkurzemi na pracoviště nebo do firem, přibližován reálný obraz profesního života.
Od nejmladších žáků začínáme proto, aby si děti postupně si uvědomovaly, která oblast pracovní sféry je zajímá, které povolání se jim líbí. Mohou si ujasnit, co musí dělat, aby se dostaly k vysněnému povolání, jakou školu a jaký obor si zvolit, na které předměty se zaměřit.
V letošním školním roce jsme žákům představili práci záchranářů, hasičů, policistů a vojáků. Tato povolání se setkala s velkým ohlasem. Děti si vyzkoušely také práci kadeřnice, pokoušely se o dárkové balení zboží v obchodě, dověděly se něco o povolání turistického průvodce, učitelky v MŠ, bankovního úředníka, stoláře, o práci vězeňské služby, knihovnice, zemědělce, zdravotní sestry, cukráře. Velmi je zaujala výstavka uměleckých kožených výrobků a koňských sedel s poutavým vyprávěním o povolání sedláře a brašnáře. Žáci 8. a 9. tříd absolvovali exkurzi do firmy Siemens, kde se přesvědčili o uplatnění technických povolání v moderní firmě a měli možnost si popovídat s odborníky z praxe. Některé třídy vyjely na exkurzi do papíren, na farmu, navštívily MěÚ v Mohelnici, seznámily se s dílnou uměleckého řezbáře atd.
Snad se nám náš záměr podařil a tento projekt splnil svůj cíl. Žáci získali představu o své budoucí profesi.
Děkujeme touto cestou všem zúčastněným za ochotu a výbornou spolupráci.