Školní projekty

Den pro volbu povolání

20.4.2018     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V pondělí 16. dubna se na ZŠ Mlýnská konal projektový den, který jsme nazvali Den pro volbu povolání. Do tohoto projektu byly zapojeny všechny třídy naší školy. Každá třída pracovala dle vlastního harmonogramu tak, aby náplň práce, či aktivity odpovídaly dané věkové kategorii. Školu navštívili vojáci, zástupci policie, vězeňské služby, lékař záchranné služby a další zajímaví hosté. V jídelně školy se konala přehlídka řemeslných dílen, žáci navštívili hasičskou stanici, městský úřad, výrobní závody  Siemens a Hella. Pozvání do školy přijala také účastnice olympijských her Vendula Hopjáková.
Všem hostům, kteří se na naší akci podíleli, touto cestou velmi děkujeme.