Školní projekty

Den pro volbu povolání

21.4.2017     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Ve středu 12. 4. 2017 proběhl na naší škole Den pro volbu povolání.  Do projektu byly zapojeny všechny třídy 1. i 2. stupně tak, aby zvolené aktivity odpovídaly věku dětí. Žáci prvního stupně navštívili různé provozovny v našem městě, např. tiskárnu, poštu, penzion, kovárnu i městský úřad, shlédli ukázku práce policie a vězeňské služby. Starší žáci měli možnost nahlédnout do provozu podniků Siemens a Hella, získali informace o situaci na pracovním trhu při besedě s pracovníkem úřadu práce, v rámci dílen shlédli ukázku různých řemeslných oborů, např. nabídky OU Mohelnice Vodní.  Je velmi potěšující, že se do projektu zapojuje mnoho rodičů a žáci tak prostřednictvím besed i praktických ukázek získávají lepší představu o náplni různých profesí, seznamují se s možností studia celé řady učebních oborů a díky vstřícnosti řady provozoven poznávají i konkrétní pracoviště. Počet zastoupených profesí se opět rozrostl a během projektového dne bylo možno poznávat práci nejen vojáků, policistů, kaskadérů, zdravotníků, kadeřnic, automechanika, včelaře, knihovnice nebo učitelky mateřské školy, ale i agronoma, brašnáře, zámečníka, školitele BOZP a řady dalších. Všem zúčastněným vyjadřujeme velké díky za podporu projektového dne a těšíme se na další spolupráci.

H. Indrstová, P. Šubrtová