Školní projekty

Den otevřených dveří: Kouzelné Vánoce ve škole

15.12.2012     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Den otevřených dveří si získal na ZŠ Mlýnská již svoji pevnou tradici. Ten letošní se konal v obou budovách školy ve čtvrtek 13. prosince a nesl podtitul: „Kouzelné Vánoce ve škole“. Návštěvníci si prohlédli vánočně vyzdobené třídy, kde se seznámili s různými učebními materiály, mapami a učebními pomůckami. Prohlíželi si vybavené jazykové a odborné učebny, učebny výpočetní techniky, školní družiny a klub, keramickou dílnu a tělocvičny, ohodnotili žákovské práce a výtvory ve vitrínách a na nástěnkách. Ve škole se promítaly videopořady natočené během školního roku. Mnoho rodičů nacházelo své ratolesti na vystavených fotografiích, či zhlédli prezentaci projektu, kterého se děti účastnily. V keramické dílně pak návštěvníci se zájmem pozorovali obratné a šikovné ruce žáků při výrobě keramiky s vánoční tématikou. Žáci prvního stupně zpívali koledy, hráli divadlo, dokončovali výrobky z papíru, malovali obrázky, či vyráběli ozdobné dárkové předměty. V jídelně na návštěvníky čekaly tvořivé vánoční dílny. K vidění byly ukázky nejrůznějších výtvarných technik. Vznikaly zde vkusné výrobky ze chvojí, korálků, barev na sklo, papíru, nechyběly ani adventní věnce. Komu ještě chyběl drobný vánoční dárek, určitě zde našel inspiraci a mohl si jej hned odnést domů. K občerstvení se nabízelo žáky upečené drobné cukroví a několik druhů vánočních čajů. Velkému zájmu se těšily také učebny s interaktivními tabulemi, které přispívají ke zkvalitnění vyučovacího procesu a které poskytují žákům větší prostor pro uplatnění jejich dovedností a osvojování nových vědomostí. Žáci se pochlubili také informačním centrem, kde mohou získávat informace pro různé referáty, projekty či samostatné práce. Možnosti seznámit se se školním prostředím a děním ve škole využili i rodiče budoucích prvňáčků. Udělali si představu o tom, co se budou jejich děti učit a kde stráví školní léta. Budoucí prvňáčci nesměle nakukovali do každé třídy a vyzkoušeli si mnohé výtvarné techniky. Žáci z dramatického kroužku si pro ně nachystali pohádku s jednoduchými úkoly, které zdárně splnili a zasloužili si tak malou odměnu. Letošní předvánoční Den otevřených dveří na Základní škole Mlýnská se opravdu povedl!
Bohatou fotodokumentaci z této akce si můžete prohlédnout v sekci FOTOGALERIE.