Školní projekty

Den jazyků na Masarykově

30.9.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. O pravdivosti této lidové moudrosti se v dnešním globalizovaném světě přesvědčujeme každý den. Také na naší škole je výuce cizích jazyků věnována velká pozornost. K povinné angličtině si děti volí ještě němčinu nebo ruštinu.

Letos jsme pro náš projektový den zvolili jazyk sice exotický, ale řadě našich občanů povědomý z návštěv oblíbených turistických destinací v Turecku, čili turečtinu.Tato volba byla dána přítomností asistentky Kevser Ceylan na naší škole. Na tento den se nachystala opravdu pečlivě a společně s vyučujícími připravila pro děti nevšední zážitek.

Den jsme zahájili českou a tureckou hymnou, jak je zvykem v tureckých školách. Zhlédli jsme filmovou prezentaci o krásách Turecka, tureckých školácích, ukázali si mapu, vlajku, otce Turků Attatürka, poznávali rozmanité předměty a seznámili se s rodinou i bydlištěm Kevser. Nové poznatky vyvolaly u dětí spoustu otázek, na které Kevser nestačila odpovídat.
Následovalo zábavné seznamování se s tureckým jazykem. Zkoušeli jsme najít turecká slova mezi jinými jazyky, učili se číst nezvyklá písmena, pozdravit se, počítat, pojmenovat některá zvířata. Všechny nadchla rytmická říkanka o malém a velkém bochníku chleba, kterou si děti spolu s postavičkami Pepého a Šily neustále opakovaly. A což teprve, když se na tabuli objevili Šmoulové. Dětem vůbec nevadilo, že tentokrát mluvili turecky.
Na závěr této části obdarovala Kevser všechny přítomné tradičním tureckým talismanem-magickým skleněným okem Nazar. Velký zájem byl o fotografování za maketami tureckého hocha a dívky v tradičním oděvu, které si Kevser připravila ještě před příjezdem do Mohelnice.

Nejrušnější část nás čekala v tělocvičně. Nejprve se dívky i hoši s pomocí Kevser vyzdobili šátky a pak následovala výuka kolového tance. Některým dětem se sice zpočátku nohy trochu pletly, ale na závěr už vířily v tělocvičně dva kruhy malých tanečníků v rytmu turecké hudby.
V poslední části projektového dne děti skládaly mapu Turecka, vybarvovaly postavy z tureckých pohádek, vlajku a opakovaly si některá slova .

Během celého dopoledne se děti nejen seznamovaly s jinou kulturou a jazykem, ale také měly možnost ověřit si, že angličtina, kterou se učí, jim umožní dorozumění s různými národy.

Hana Wiesnerová a Irena Pobucká


.