Školní projekty

Den Evropy na ZŠ Mlýnská v Mohelnici

4.11.2015     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V úterý 27. 10. 2015 se žáci vypravili do svých tříd bez učebnic a sešitů, zato v národních barvách různých evropských zemí. Základní školu Mlýnská v Mohelnici ovládl projektový Den Evropy.
Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s reáliemi, kulturními památkami, národními symboly, hudbou, zvyky, tradičními pokrmy nebo jazyky zemí, které najdeme na mapě Evropy. V pilotním ročníku se kromě naší vlasti objevilo prvních osm zemí, jejichž patrony se staly jednotlivé třídy druhého stupně. Kromě tvorby vizitek, prostřednictvím kterých patroni představí svoji zemi ostatním spolužákům, byly součástí projektového dne další aktivity, jako prezentace a ochutnávka známých i méně známých národních pokrmů, tvorba netradičního příběhu v cizím jazyce, zkouška národního tance, zpěv lidových písní, množství soutěží, kvízů a stolních her. Žáci devátých ročníků se pro tento den vypravili za mladšími spolužáky na první stupeň s prezentací o evropských zemích, omalovánkami a soutěžemi, někteří z nich se stali vypravěči známých německých, dánských, anglických nebo francouzských pohádkových příběhů.
Poslední říjnový týden byl pro školu významný také z důvodu dokončení rekonstrukce a rozšíření sportovní haly, kterou žáci v rámci projektového dne poprvé otestovali „minievropskými sportovními hrami“. V různých sportovních disciplínách se spolu utkaly národní týmy osmých a devátých ročníků.
Letošní projektový den s Evropou dopadl zdárně a v příštím ročníku školní mapu Evropy doplní vizitky dalších zemí.