Školní projekty

Dar žáků 4.A Charitě Zábřeh

30.1.2012     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Dne 25. 1. 2012 zavítal do třídy 4. A ředitel Charity Zábřeh pan Jiří Karger. Přijel osobně, aby převzal finanční dar od čtyř chlapců této třídy. Žáci Matyáš Diviš, Lukáš Doležal, Martin Höchsmann a Jan Kamlar se rozhodli věnovat část svého výdělku z prodeje občerstvení v Den otevřených dveří pro dobrou věc. Pan ředitel při této příležitosti seznámil děti s náplní práce Charity a předal chlapcům propagační materiály a malou pozornost. Věříme, že toto milé setkání nám všem přiblížilo účel příspěvků na charitativní činnost.
Hana Wiesnerová