Školní projekty

Cyrilometodějské výročí

17.12.2013     Petra Kajnarová     zpět do sekce Školní projekty

V letošním roce si český a slovenský národ připomněl 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Také žáci 2. stupně naší školy se připojili k oslavám pomocí různých aktivit v rámci hodin dějepisu, společenskovědního semináře, výtvarné výchovy a keramiky. Ze sedmáků a deváťáků se stali „stavaři“ prvních církevních staveb – rotund, osmáci se zdokonalili ve psaní hlaholice či výroby zlatých gombíků (knoflíků), žáci všech ročníků se pokusili zachytit podobu bratrů ze Soluně různými výtvarnými technikami. Celkovou atmosféru období Velké Moravy dokreslily projekty věnované odívání, jídelníčku a různým řemeslům.

Jak se práce žákům zdařila, mohli posoudit všichni návštěvníci dne otevřených dveří 10. 12. 2013.  Pokud jste tuto celoškolní akci nestihli, můžete se na naše výtvory podívat na následujících fotografiích 🙂

Mgr. Petra Kajnarová