Školní projekty

Besedy v rámci Primární prevence rizikových poruch chování žáků na ZŠ

24.11.2014     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Na počátku listopadu proběhla na naší škole přednáška pod vedením Tomáše Řeháka, odborníkem v rámci primární prevence rizikových poruch chování. Měla název Světlo naděje v temnotě AIDS – o nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti. Byla určena žákům 8. tříd.
Přednáška a následně beseda měla u žáků velmi kladný ohlas. Množstvím přirovnání a nápadů pan Řehák nenásilně přenesl informace směrem k žákům. Celé dvě vyučovací hodiny byly vedeny zajímavým způsobem v ovzduší důvěry a otevřenosti. Obsah podal přednášející žákům s nadhledem, vtipem a přiměřeně jejich věku, ale podstata problému, o kterém se v besedě hovořilo, zůstala na vážné úrovni.
Žáci si odnášeli poznání, že život člověka se netočí jen kolem zábavy a legrace, ale jsou v něm i chvíle vážné, které si musí i mladý člověk uvědomit, a jejich následky také řešit. Přednáškou byli žáci zaujati i pobaveni a velmi nenápadně upozorněni na vážná nebezpečí, která je mohou v životě potkat.
ŠMP Mgr. Vladislava Havlíčková