Školní projekty

Angličtina s rodilým mluvčím

7.4.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

“Hello children! Do you want to play a game?” Těmito slovy vyřčenými z úst Navota Laufera začínala každá hodina anglického jazyka na naší škole v únoru a březnu. Úvodní ostych žáků odbourala právě tato klíčová věta a Navot si okamžitě získal jejich pozornost.

MAS Mohelnicko oslovilo naši školu s nabídkou realizace projektu “Angličtina do škol” s rodilým mluvčím po dobu dvou týdnů. Po vzájemné domluvě byla naplánována výuka ve vybraných jazykových skupinách od třetího do devátého ročníku. Cílem výuky s rodilým mluvčím nebylo jen zlepšení konverzačních dovedností žáků, ale i posílit jejich smysl pro spolupráci v týmu,  propojit znalosti a dovednosti z jiných předmětů a to vše bylo založeno především na pohybu.

Děti dostaly jedinečnou možnost vyzkoušet si, jaké to je, když se mohou spolehnout jen na vlastní znalosti cizího jazyka. V mnohých případech byly mile překvapeny, jak snadno se dokáží dorozumět, když se zbaví obavy promluvit anglicky. Někteří žáci si naopak konverzace s Navotem od počátku velmi užívali a na další hodiny se velice těšili.

Věřím, že se žákům výuka líbila, přinesla oživení do hodin a snad i motivovala spoustu z nich ke zlepšení svých jazykových dovedností.

Lucie Křepská