Školní projekty

Akce školy k v oblasti volby povolání

24.12.2012     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

V listopadu a v prosinci proběhla celá řada akcí zaměřená na volbu povolání a hlavně na motivaci pro naše vycházející žáky .

V rámci projektů zaměřených na volbu povolání navázala naše škola spolupráci s místními závody .Chtěli bychom žákům ukázat možnosti budoucího zaměstnání v místě bydliště  a jim odpovídající studijní a učební obory v oblasti průmyslu strojírenství a elektrotechniky, které jsou na trhu práce velmi žádané. Již několik let pořádáme pro naše žáky exkurze do závodu SIEMENS spojené s následnou návštěvou a prohlídkou SOŠ technické a zemědělské v Mohelnici. V loňském roce jsme začali spolupracovat  také s firmou  HELLA AUTOTECHNIK. 30.10 proběhla na naší škole beseda se zástupcem HELLY panem Axerem,kde se žáci dověděli něco o firmě,o podmínkách přijímacího řízení do firmy, o pracovním procesu a požadavcích na profesní úroveň pracovníků, o úřadu práce a studijních i učebních oborech,které s tímto souvisí.

6.11.proběhla  exkurze do závodu ZORA Olomouc, zde se žáci seznámili se zajímavými informacemi o provozu výroby, profesích a oborech,které jsou zde potřebné a také o sociálních výhodách které firma svým zaměstnancům nabízí. Poté následovala exkurze do SŠ služeb v Olomouci , kde žáci mohli načerpat informace o oborech zajímavých zejména pro dívky, jako jsou obchodník,kadeřnice,aranžérka, prodavačka,cukrářka,pekařka ….aj.

22.11. jsme pro zájemce z řad 9. tříd zajistili návštěvu prezentační výstavy SCHOLARIS v Olomouci,kde načerpali řadu zajímavých informací o SŠ,které je zajímaly .

29.11.2012 jsme ve spolupráci s vedením firmy HELLA našim žákům a jejich rodičům nabídli  možnost  seznámit se  a dozvědět se více o této firmě  a prohlédnout si část jejích provozů. Tato prohlídka se pro zájemce z řad žáků a rodičů konala v čase od 14.30.do17.00. a setkala se s  kladnou odezvou.

10.12. se 8 žáků z  9. tříd zúčastnilo workshopu, na který žáky naší školy pozvala SPŠ Mohelnice. Tato akce se zájemcům o studium na SPŠ velmi líbila

14.12. pak se uskutečnila exkurze do SŠ řezbářské v Tovačově,kde se konal den otevřených dveří ,a kde byly dětem představeny obory umělecký řezbář a truhlář. Práci se dřevem si mohli také  i sami vyzkoušet.

Ve druhém pololetí plánujeme další akce a exkurze v rámci volby povolání,tentokrát zaměřené především na 8.ročníky.