Školní projekty

Adopce na dálku – Indie

23.5.2017     Pavel Grünwald     zpět do sekce Školní projekty

Projekt Adopce na dálku – Indie běží na naší škole od školního roku 2006 / 2007, kdy žáci a pedagogové adoptovali dvě chudé indické děti – Anicii a Sarveshe. Každoroční sbírkou umožňujeme našim dětem docházku do školy, přístup ke vzdělání a tím lepší start do života. Ve čtvrtek 5. května naši školu jako každé jaro navštívila paní Kateřina Gužíková, pracovnice Diecézní charity Hradec Králové, která zabezpečuje v rámci České republiky adopci na dálku v oblasti Indie. Povídala si se žáky o životě v indických městech a vesnicích, o každodenních problémech obyčejných lidí, přiblížila dětem indické zvyky a tradice, ukázala fotografie, poukázala na shody a odlišnosti života v Indii a v Evropě. Na besedu navazuje sbírka, která se rozběhla ihned po návštěvě paní Gužíkové. Po ukončení sbírky budeme o výši vybrané částky informovat.

Mgr. Pavla Šubrtová