Školní projekty

Adapťáky se šesťáky

9.10.2023     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

Přestup na II. stupeň základní školy může být pro žáky velmi náročné období. Někteří znají své spolužáky již z I. stupně, jiní poznávají nové, seznamují se s prostředím nové školy. Zároveň se ve své cestě vzdělávacím systémem posouvají o level výše a s tím přichází také zvýšení nároků na samostatnost, přípravu do školy, plnění svých povinností, adaptace na nové podmínky, lidi apod. Velmi si přejeme, aby naši žáci toto náročné období zvládli, překonali a překážky, které budou muset při své cestě za vzděláním překonat, aby je posílily. V rámci adaptačních programů pro šesťáky jsme se proto zaměřili na podporu a stmelování třídních kolektivů, posílení kompetencí k učení, spolupráci a také jsme je povzbuzovali k otevřenosti a hledání způsobů, jak řešit komplikované situace. Adapťáky se šesťáky jsme si společně moc užili a těšíme se na další společně strávené chvíle.

Mgr. Jana Rozsypalová