Školní projekty

Adaptační program 6.A

27.9.2021     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní projekty

V pátek 24. září absolvovali žáci 6.A preventivní adaptační program zaměřený na podporu pozitivních vztahů mezi spolužáky, dobrého klimatu třídy, sebepoznávání a stmelování třídního kolektivu. V průběhu dne prožili žáci společně mnoho zajímavých, napínavých i zábavných okamžiků.