Školní projekty

Adaptační kurzy pro předškoláky na Masarykově

21.1.2014     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

Adaptační kurz pro předškolní děti na budově Masarykova. V lednových dnech se pomalu začínají předškolní děti těšit k zápisu do první třídy. Abychom jim jejich těšení zpestřili, pozvali jsme děti z MŠ Hálkova na návštěvu k nám do školy. Připravili jsme si pro ně program, který je měl přesvědčit o tom, že škola je fajn a není třeba se ničeho obávat. Děti měly možnost vyzkoušet interaktivní tabuli, pracovat s perem, hrát hry rozvíjející slovní zásobu, hry na posilování smyslů a poznávání geometrických tvarů. Domů si odnesly vlastnoručně vystřižený a nalepený stromeček, který měly sestavit z geometrických obrazců. K němu si namalovaly lesní zvířátko, o kterém si s paní učitelkou vyprávěly. Moc se jim povedl.

Přejeme dětem hodně úspěchů u zápisu do první třídy. A aby se jim na základní škole opravdu líbilo.

J.Horká, J.Kyseláková