Školní projekty

Adaptační kurs pro předškoláky, Masarykova

23.4.2013     Irena Pobucká     zpět do sekce Školní projekty

V návaznosti na adaptační setkání pro budoucí prvňáčky uskutečněná v minulém pololetí se 18. dubna sešli naši zapsaní žáčci k dalšímu „ prozkoumávání“ toho, co je od září čeká ve školních lavicích. V doprovodu rodičů pak plnili a hráli různé hry zaměřené na rozvoj motoriky, prostorové orientace, postřehu, jazykové komunikace i matematických dovedností. Byla pro ně připravena činnostní forma výuky s využitím počítačových programů na interaktivní tabuli i tvořivá výtvarná aktivita. Děti takto spolu s rodiči i jejich budoucími učiteli a spolužáky mohly strávit chvíle, které přispějí k dobrému startu do školy a adaptaci na nové prostředí.

Jitka Kyseláková, Jana Horká