Probíhající projekty

ZŠ Mlýnská se zapojila do výzvy č. 57 – německý jazyk

11.1.2016     Karla Theimrová     zpět do sekce Probíhající projekty

logo

V rámci Výzvy 57 využila naše škola také šablonu Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended-learningu.

Žáci devátých ročníků si v německém jazyce vyzkoušeli jinou formu práce. Touto formou je tzv. blended learning, číli kombinace standardní výuky s e-learningem. Z prostředků Výzvy 57 byl zakoupen výukový program firmy LANGMaster, který splnil veškerá kritéria stanovená v podmínkách Výzvy 57, a hned na začátku října mohla začít výuka. Ta spočívá zejména v práci s texty a úlohami namluvenými rodilými mluvčími, v poslechu s porozuměním, v mluvení, ve spolupráci s učitelem na hodnocení úloh testů a na řízení pokroku jednotlivých žáků. Jedna šablona je určená pro 20 žáků, další 3 se výuky mohou účastnit jako hosté. Se žáky devátých ročníků využíváme všechny možnosti a 23 deváťáků plní úlohy blended learningu stanovené naším výukovým programem.

Mgr. Pavla Šubrtová