Probíhající projekty

ZŠ Mlýnská se zapojila do výzvy č. 57 Dovedností k úspěchu

5.1.2016     Karla Theimrová     zpět do sekce Probíhající projekty

logo

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do krátkodobých i dlouhodobých projektů, které rozvíjí jejich znalosti, schopnosti a dovednosti.

A tak jakmile vyhlásilo MŠMTv rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která je zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, nezaváhali jsme a naše škola podala projektovou žádost. Náš projekt Dovedností k úspěchu úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Dotace ve výši 204 112 Kč nám byla přiznána a naší škole poskytnuta.

Na základě plánu rozvoje technických dovedností žáků  byla školní dílna vybavena novými nástroji a přístroji, byly zakoupeny miniaturizované obráběcí stroje UNIMAT, na nichž 16 žáků vyrábí svoje výrobky.  Veškerá činnost se dokumentuje a žáci zpracovávají žákovské portfolio. O zapojení do tohoto projektu projevili žáci obrovský zájem a nadšeně začali pracovat na svých výrobcích pod vedením p. učitele Gazdy a p. uč. Theimrové. Během své práce rozvíjeli své pracovní dovednosti, vzájemnou spolupráci ve dvojicích, využívali svoji kreativitu a také hodnotili výsledky své práce. Na závěr se každý z nich zamyslel nad tím, co se mu dařilo, co ne a co udělá pro to, aby se v některých dovednostech zlepšil.