Probíhající projekty

Škola dětem pro budoucnost – ICT DUMy

29.8.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Probíhající projekty

Pedagogové naší ZŠ zpracovali v rámci šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUMy pro tématické okruhy/předměty:

Digitální technologie – autor: Mgr. Pavel Grünwald; e-mail: grunwald@zsmlynska.cz
DUMy: PhotoScape P, PhotoScape – úprava fotky P, Digitální fotoaparáty P, Práce s digitálním fotoaparátem P, Videokamera P, Microsoft PowerPoint P, Tvorba prezentace I P, Tvorba prezentace II P, Formáty dat pro digitální fotografii P, Pojmy digitální technologie P, Vyhledávání informací P, Elektronická pošta P, Informační etika P, Digitální technika skener P

Výchova ke zdraví – autor: Mgr. Jana Rozsypalová; e-mail: rozsypalova@zsmlynska.cz
DUMy: Návykové látky IAT, Návykové látky – hra IAT, Temperament a charakter P, Zdravý životní styl IAT, Film P, Vnímání mého zdraví IAT, Poruchy příjmu potravy a reklama IAT, Potravinová pyramida IAT, Přeměna látek P, Puberta IAT, Sebepoznávání IAT, Opuštěný ostrov IAT, Vnímání P, Chyby ve vnímání druhých P, Xenofobie a rasismus P, Poruchy učení P, Stres P

Informatika – autor: Mgr. Karla Theimrová; e-mail: theimrova@zsmlynska.cz
DUMy: Hardware P, Záznamová média P, Typy počítačů P, Microsoft Office P, Hlavní panel 1 P, Hlavní panel 2 P, Základní ovládání programu Microsoft Word 1 P, Základní ovládání programu Microsoft Word 2 P, Píšeme ve Wordu P, Formátování odstavce a stránky P, Tiskárny P, Klávesnice P, Klávesové zkratky P, Procvičování významu některých kláves P

Dějepis – autor: Mgr. Petra Kajnarová; e-mail: kajnarova@zsmlynska.cz
DUMy: Křesťanství IAT, Paleografie P, Vikingové IAT, Genealogie a sfragistika P, Nejstarší Přemyslovci IAT, Evropské monarchie IAT, 2. sv. válka IAT, Jan Hus P, Jan Hus a Kostnice P, Jiří z Poděbrad P, ČSR-ČR IAT, Jagellonci IAT, Reformace P, Mohelnice IAT, Čarodějnické procesy IAT, Velkomoravská říše P, Československé opevnění P, Čína P, Rudolf II P, Třicetiletá válka IAT

Mediální technika – autor: Mgr. Zdenek Faltýnek; e-mail: faltynek@zsmlynska.cz
DUMy: Konektory PC P, Zařízení USB P, Hard-soft test P, Okna P, Síť a IP adresa P, Textové procesory a editory úvod P, Googlování P, Googlování_67 soutěž P, Googlování_89 soutěž P, Jak vytvořit e-mail P, Hardware test 1 P, Hardware test 2 P, Hardware test 3 P, Složky P, Historie internetu P, Historie českého internetu P, Způsoby připojení P

Výtvarná výchova – autor: Mgr. Jana Šmirgová; e-mail: smirgova@zsmlynska.cz
DUMy: Pravěké umění IAT, Baroko IAT, Egyptské umění IAT, Památky evropských měst IAT, Secese P, Rokoko IAT, Klasicismus P

Výtvarná výchova – autor: Mgr. Petra Kajnarová; e-mail: kajnarova@zsmlynska.cz
DUMy: Renesance IAT, Architektura secese IAT, Kulturní památky UNESCO v ČR P, Románský sloh IAT, Baroko-základní stavební znaky a památky v ČR IAT, Klasicismus a empír IAT, Gotický sloh IAT, Kutná Hora P

VYSVĚTLIVKY: IAT . . . materiál vytvořený pro využití interaktivní tabule; P . . . prezentace

 

Autor příslušné sady poskytne na požádání vytvořené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.