Probíhající projekty

Preventivní program – Karlov 2011

1.11.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Probíhající projekty

V rámci výuky Výchovy ke zdraví v 7. ročníku se žáci naší školy zúčastnili ve dnech 10. – 12. října 2011 pobytového programu na školní chatě v Moravském Karlově. Hlavním motivem tohoto programu byly mezilidské vztahy ve třídě, prevence šikany, agresivních projevů chování mezi žáky a jejich sledování, předcházení a zamezení.  Jednalo se o prožitkové učení formou her, rozhovorů i skupinových prací. Pobyt byl určen pro žáky 7.A a 7.B třídy. Byl připraven ve spolupráci s oblastním metodikem prevence a byl částečně hrazen z fondů Evropské unie v rámci projektu „Škola dětem pro budoucnost„. Třídenního pobytu na školní chatě se zúčastnilo celkem 54 žáků a čtyři pedagogičtí pracovníci. Jednoznačně se potvrdilo, jak důležité jsou v kolektivu dobré kamarádské vztahy mezi žáky a neustálé vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Prožitkové učení se žákům velmi líbilo.

Z ekonomických důvodů se pobytu nemohli zúčastnit žáci 7.C, ovšem ani oni o zážitkové aktivity vedoucí k podpoře pozitivních vztahů v jejich kolektivu nepřijdou, jelikož budou realizovány v předmětu Etická výchova.

Mgr. Helena Pallová

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky