Probíhající projekty

Domluvíme se s cizinci i počítači

25.8.2011     ZŠ Mlýnská     zpět do sekce Probíhající projekty

Číslo operačního programu: CZ.1.12

Název operační program: ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy: 12.2

Název prioritní osy: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory: 12.2.2

Název oblasti podpory: Rozvoj města

Číslo podoblasti podpory: 12.2.2.3

Název podoblasti podpory: Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Datum zahájení projektu: 2.11.2009

Datum ukončení projektu: 31.1.2011

Doba trvání projektu: 15 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 565 407 Kč

Vlastní podíl žadatele: 384 811,05 Kč

Dotace projektu: Dotace z rozpočtu RR 2 180 595,95 Kč – z toho EU 2 060 791,44 Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity a kvality života ve městě Mohelnice prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj vzdělávání. Předložený projekt navrhuje řešení aktivit vedoucích ke zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky při využití informačních a komunikačních technologií. Projekt navrhuje vybudování 1 multimediální jazykové laboratoře, vybudování 1 nové audio jazykové laboratoře, modernizaci 3 učeben cizích jazyků a 1 učebny informatiky formou stavebních úprav a pořízením informačních a komunikačních technologií. Celkem dojde k modernizaci 6 učeben (z toho 5 pro výuku cizích jazyků, 1 pro výuku informatiky).

Souhrn projektových aktivit:

  • stavební úpravy 5 učeben cizích jazyků (stavební úpravy zahrnují práce na elektroinstalaci z důvodu instalace nových elektronických zařízení)
  • stavební úpravy 1 učebny informatiky (stavební úpravy zahrnují práce na elektroinstalaci z důvodu instalace nových elektronických zařízení)
  • vybudování 1 nové multimediální jazykové laboratoře
  • vybudování 1 nové audio jazykové laboratoře
  • modernizace 3 učeben cizích jazyků
  • modernizace 1 učebny informatiky

Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Města Mohelnice 2009-2013, včetně Akčního plánu pro léta 2009-2013, prioritou 2 Zvyšování kvality života ve městě, opatřením 2.7 Rozvoj školství.