Kariérové poradenství

Na naší škole startuje projekt “ Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“

24.9.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Kariérové poradenství

Projekt “ Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“
r.č. CZ.1.07/1.1.26/02.0002

V souvislosti s harmonickým a bezproblémovým rozvojem žáků, nabízí naše škola od nového školního roku svým žákům, rodičům i pedagogům možnost využívat poradenských služeb školního poradenského centra v rámci projektu Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole. Tento projekt, který odstartoval 1. srpna 2013 a potrvá do 31. prosince 2014, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Záměrem projektu je inovace poradenských aktivit pro žáky školy, které by zahrnovaly jak širší spektrum kariérového poradenství, tak také odbornou speciálně pedagogickou a hlavně psychologickou pomoc. Školské poradenské centrum je zřízeno přímo ve škole a bude zdarma poskytovat odbornou pomoc poradce pro volbu povolání, speciálního pedagoga a školního psychologa.
Hlavní cílovou skupinu projektu tvoří žáci 8. a 9. ročníku naší školy. Žáci 8. ročníku absolvují v rámci projektu jednoroční povinně volitelný předmět Volba povolání, kariérové poradenství, v němž získají a osvojí si kompetence potřebné pro rozvoj jejich konkurenceschopnosti a uplatnění se na trhu práce. Žáci 9. ročníku potom absolvují exkurze a realizují workshop povolání, což jim umožní zmapování situace na trhu práce a usnadní rozhodování při volbě povolání.
Kariérové poradenství bude zahrnovat širokou škálu informací o středních školách, pomoc žákům při orientaci na budoucí povolání, možnosti reagovat na potřeby trhu práce, atd. Dále chceme pomoci i talentovaným žákům a žákům se specifickými vzdělávacími problémy s vyrovnáváním se s jejich zvláštnostmi a nepochopením okolí. Očekáváme usnadnění zařazení těchto žáků do následného vzdělávacího procesu vedoucího k jejich dobrému rozvoji a dalšímu uplatnění na trhu práce.
Speciální pedagog a psycholog zajistí také poradenství při řešení školní neúspěšnosti, vyhledávání a vedení žáků se SPU, integracích, prevenci sociálně patologických jevů a dalších zátěžových situacích spojených se školní docházkou, vztahy mezi spolužáky i řešením osobních problémů.
Poradenské centrum bude zdarma poskytovat své služby všem žákům naší školy, jejich rodičům i pedagogům, kteří o ně projeví zájem. Další informace o projektu naleznete na www.zsmlynska.cz  v záložce  projekty.

Mgr. Aleš Plhák