Kariérové poradenství

Exkurze žáků 8. tříd do závodu Nestlé-Zora Olomouc

5.6.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Kariérové poradenství

Tato akce je součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002

V letošním školním roce je na naší škole v 8. třídách vyučován předmět Kariérové poradenství. V rámci tohoto předmětu jsou žáci seznamováni s různými hledisky, které jim potom pomohou při volbě povolání. Dne 27. května doplnila tuto teoretickou výuku exkurze, která se uskutečnila do výrobního závodu Nestlé-Zora Olomouc. Žáky seznámil s historií i současností závodu Zora Olomouc pan Ing. Jindřich Filip. Představil samotný provoz a popsal výrobní postup.
Poté exkurze pokračovala návštěvou Střední odborné školy obchodu a služeb na Štursově ulici v Olomouci. Zde se vedle řady dalších oborů jako např. kadeřník, aranžér, kuchař, číšník, učí obor cukrovinkář, který je právě důležitý pro výrobu v závodě Zora. Ředitel školy PhDr. Ladislav Pochyla provedl žáky budovou školy a ukázal jim odborná pracoviště. Důležité informace jim také poskytl o možnostech a podmínkách studia. Podle ohlasů se exkurze žákům líbila a ukázala jim přímo v praxi, jak probíhá teoretická i praktická příprava na povolání a místo, kde mohou případně v budoucnu najít své pracovní uplatnění.

Mgr. Jana Šmirgová, Mgr. Aleš Plhák