Kariérové poradenství

Den prevence

5.6.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Kariérové poradenství

Tato akce je součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002

Již po několikáté se na ZŠ Mlýnská škole konal preventivní program s názvem Den prevence. Ten letošní proběhl v rámci projektu Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole a byl zaměřen na žáky 7. tříd. Každá třída absolvovala tři hodinové bloky.  Pod vedením školní metodičky prevence Mgr. Vladislavy Havlíčkové a školní výchovné poradkyně Mgr. Jany Šmirgové žáci diskutovali nad svým třídním kolektivem a mapovali postavení své i svých spolužáků v rámci kolektivu třídy. Školní psycholožka Mgr. Dagmar Hutařová a školní speciální pedagožka Mgr. Eliška Hutařová zase vedly ve svých programech žáky k tomu, aby se samostatně zamýšleli nejen  nad svými  životními hodnotami, ale i hodnotami svých vrstevníků.

Do projektu byli zapojeni také pracovníci Střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka ze Šumperka, kteří připravili pro žáky aktivity zaměřené na komunikaci, spolupráci a vcítění se do prožívání druhých při řešení konfliktů. Zprostředkovali dětem problémovou situaci s otevřeným závěrem a vedli je k zamyšlení nad tím, jak danou situaci jednotliví lidé prožívají, jak se cítí a jak se pravděpodobně zachovají.Den prevence na ZŠ Mlýnská splnil svůj účel. Přispěl k posílení třídních kolektivů i zlepšení mezilidských vztahů. Učitelům zase umožnil podívat se na děti v jiném úhlu  a napomohl jim odhalit  některé doposud skryté problémy v třídních kolektivech.

Mgr.V.Havlíčková, Mgr.J.Šmirgová, Mgr.A.Plhák