Kariérové poradenství

Beseda o výběru povolání a návštěva výrobního podniku HELLA v Mohelnici

7.3.2014     Aleš Plhák     zpět do sekce Kariérové poradenství

Tato akce je součástí projektu „Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole“- r.č.CZ.1.07/1.1.26/02.0002
V měsíci únoru jsme v rámci projektu Kariérového poradenství připravili ve spolupráci s firmou HELLA AUTOTECHNIK pro žáky 8. a 9. tříd dvě akce. Dne 25. 2. proběhla v naší škole beseda s pracovníkem personálního oddělení panem Axlerem. Žáci byli seznámeni s tím, co se ve firmě vyrábí, s výčtem povolání, která naleznou uplatnění v tomto podniku a také se současnou situací na trhu práce.
Dne 27. 2. potom následovala exkurze do firmy HELLA AUTOTECHNIK v Mohelnici. Žáci 8. a 9. tříd si prohlédli výrobu světlometů, viděli jednotlivá pracoviště při plném provozu a dostalo se jim také odborného výkladu.
Cílem obou akcí bylo postavit vedle sebe teorií a praxi při volbě budoucího povolání a přidat tak další kamínek do mozaiky vědomostí, zkušeností a souvislostí při volbě budoucího povolání našich žáků.