Informace pro žáky

Fotosoutěž 2011 – 2012: Příroda kolem nás

17.10.2011     Aleš Plhák     zpět do sekce Informace pro žáky

Naučme se vnímat to, co nás obklopuje, a zkusme naše postřehy zachytit i pro ostatní!

Cílem fotosoutěže je fotografovat přírodní zajímavosti, krajinné prvky, živočichy či rostliny.

Uzávěrka: 18. 5. 2012

Zájemci o účast se mohou hlásit u paní učitelky Rozsypalové.

Informace o soutěži: Fotosoutěž 2011-2012

Další informace k soutěži naleznete také na: www.svcatlas-bios.cz