Školní družina a klub

Zimní olympiáda ve ŠD

19.2.2013     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

S blížícím se koncem zimy jsme si chtěli ještě užít prý (dle předpovědi) poslední sněhové nadílky, a tak jsme uspořádali dlouho připravovanou a odkládanou Malou zimní olympiádu pro žáky 1. a 2. třídy naší školy.
Nejprve jsme soutěžili na blízkém kopci – na „ terénech“ v jízdě na bobech. Po pár sjezdech děti přešly na školní hřiště, kde zdolávaly další olympijské disciplíny – např. curling čili metanou, biatlon ( místo střelby hod na cíl) a také stavění věží, hra na meteorit a bloudění v labyrintu s honěnou na ovečky a vlky.
Bílá peřina nebyla sice nijak vydatná, ale dětem k řádění ve sněhu stačila. Chválím všechny soutěžící za snahu, odměnou jim potom byly cukrovinky, které doplnily ztracenou energii.
Ráda bych též poděkovala některým žákům 8. a 9. třídy, kteří mi obětavě pomohli s přípravou soutěžních disciplín.
Nyní už budeme vyhlížet blížící se jaro…
Alena Chmelařová, vychovatelka ŠD