Školní družina a klub

Vánoční čas ve školní družině.

2.1.2013     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Ve školních družinách začal vánoční čas již začátkem prosince. Děti vyplnily předvánoční čas seznámením se s adventem, vyprávěním o tradicích spojených s Vánocemi a samozřejmě také výrobou vánočních ozdob a to nejen z papíru. Letos se naučily také plést ozdoby na stromeček z pedigu. Tuto novou techniku je naučila paní Kubová a dětem se moc líbila.  Poslední týden v prosinci se v odděleních školní družiny objevily první nazdobené stromečky a zazněly vánoční koledy. Vyvrcholením tohoto krásného vánočního času bylo nadělování nových her a hraček ve všech odděleních ŠD. Děti s nadšením prohlížely nové hry, vybalovaly nové hračky a pod stromkem zpívaly koledy. Přestože Štědrý den v družinách byl dříve než ten v kalendáři, byl také plný rozsvícených stromečků, krásných dárků a hlavně rozzářených očí všech dětí.