Školní družina a klub

Vánoce ve ŠD

18.1.2022     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Předvánoční čas je pro děti časem těšení se a čekání na Ježíška. Tak jako každý rok se snažíme tento nejkrásnější čas v roce dětem ještě více zpříjemnit a společně si ho užít. Celý prosinec se ve všech odděleních školní družiny tvořilo a vyrábělo. Dětem pod jejich šikovnýma ručkama vznikaly různé dekorace, svícínky, drobné dárečky. Někde se dokonce pekly perníčky nebo se vyráběly ozdoby, kterými si potom děti nazdobily svůj družinový vánoční stromeček. Děti také plnily zábavné úkoly z adventního kalendáře a při tom si připomněly některé vánoční zvyky a tradice. Společně jsme zpívali vánoční písničky, poslouchali koledy… A protože jsou před Vánocemi všechny děti nejhodnější, tak i k nám do družiny přišel Ježíšek a přinesl tam spoustu krásných hraček, které nadšené děti ihned vyzkoušely.

Vánoční čas jsme uzavřeli hned po prázdninách připomenutím tradice „Tří králů“.  Děti si vyrobily královské koruny a společně jsme si zazpívali.

 Za kolektiv vychovatelek Veronika Kočková