Školní družina a klub

Vánoce ve ŠD

15.1.2019     Aleš Plhák     zpět do sekce Školní družina a klub

Období před Vánocemi je pro všechny děti plné očekávání. A nejinak tomu bylo ve školní družině. Užívali jsme si adventní čas, zpívali koledy, povídali si o vánočních zvycích, vyzdobili své družiny. S dětmi jsme vyráběli vánoční přáníčka i dárečky. Poslední předvánoční týden proběhly ve všech odděleních školní družiny vánoční besídky s nadělováním nových her, hraček a výtvarných potřeb.
Vychovatelky ŠD Mlýnská a ŠD Masarykova