Školní družina a klub

Tajemná noc ve školní družině.

20.5.2015     Dagmar Zajíčková     zpět do sekce Školní družina a klub

Noční pobyt ve škole je jistě tajemný už tím, že v noci spát ve škole není zcela běžné a když k tomu ještě přibude stezka odvahy a plno her a soutěží je jasné, že se děti těší a nemůžou dočkat. Tak se také 15. května 2015 sešlo v 17,00 hodin ve škole na ZŠ Mlýnská 27 dětí, aby zde nejen přespaly, ale také aby si zasoutěžily, zahrály a absolvovaly stezku odvahy. Ve škole na ně čekala paní vychovatelka D. Zajíčková, praktikantka K. Bachoriková, paní L. Garbolinská a na pomoc jim přišli žáci 9. A – M. Garbolinský, M. Nejedlá a K. Kinová. Pro děti byly připraveny na hřišti hry, při kterých se nejen vydováděly, ale také si zazávodily. Následně se všechna oddělení školní družiny proměnila v ložnice a děti si připravily své pelíšky. Po večeři vychovatelka rozdělila děti do dvou družstev a začalo velké soutěžení. Všichni si vyzkoušeli svou obratnost, zručnost, taktiku. Na závěr soutěžící čekala sladká odměna. A následovala tolik očekávaná noční stezka odvahy. Jistě všichni prožili velkou dávku napětí a možná i trochu strach z temné školy, kdy cestu za lízátkem osvětlovaly jen svíčky. Ale to k dobrodružství patří. A potom již šup do pyžámek a spát. Ráno po probuzení následovala snídaně. Každý si uklidil své věci do batůžku a plný zážitků očekával rodiče. Když se některým dětem ani ze školy nechtělo, všichni jsme byli přesvědčeni, že se akce vydařila.

D. Zajíčková – vychovatelka ŠD